< WRÓĆ DO Wydarzyło się

Petycja Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej do Rządu Polskiego -nowe żądania !

Wydarzyło się2020-10-26

Czy Petycja wpłynie na decyzje Rządu, dodano nowe żądania !

Petycja Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej w dniu 21 października 2020 trafiła do kancelarii Rządu Polskiego ! W dniu 26. października dodano nowe żądania !

Petycje otrzymali również: 

1. Sz. P. Andrzej Duda - Prezydent RP
2. Sz. P. Mateusz Morawiecki - Premier RP
3. Sz. P. Jarosław Gowin - Wicepremier RP
4. Sz. P. Tadeusz Kościński - Minister Finansów
5. Sz. P. Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6. Sz. P. Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
7. Sz. P. Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny 
 
Przedmiotem niniejszej petycji jest żądanie zmiany przepisów prawa dotyczących usług gastronomicznych i cateringowych. 
Dokładne postulaty umieszczone są w poniższym załączniku. 
Pod petycją podpisali się założyciele Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej oraz Prezesi stowarzyszeń kulinarnych w Polsce. 

ŻĄDANIA
1. Żądamy merytorycznego Planu dla Gastronomii Polskiej na najbliższe 6 miesięcy!!
Reaktywne i zupełnie nieprzewidywalne działania rządu powodują, że biznes gastronomiczny stał się całkowicie niezarządzalny. Jesteśmy gotowi jako Sztab Kryzysowy do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu takiego Planu, opartego o standardowy reżim sanitarny wpisany w strategię DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki).
 
2. Żądamy zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich
przedsiębiorców oraz pracowników na okres 6 miesięcy, jako wsparcie dla prawie 76.000 przedsiębiorców zatrudniających ponad milion pracowników. Milion miejsc pracy = 3 miliony członków polskich rodzin. Sztab Kryzysowy nie jest w opozycji do rządu. Jesteśmy merytorycznym gronem przedsiębiorców gotowych do rozmów i mediacji w celu ochrony miejsc pracy i rodzinnych
biznesów gastronomicznych. 
 
3. Wprowadzenie stałej i jednolitej stawki 8% VAT na wszystkie produkty (żywność i napoje) i usługi gastronomiczne od dnia 01.11.2020 r.
Propozycja szerzej opisana w naszych Petycjach i w Kampanii ZPP.
 
4. Stworzenie „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury
Na wzór : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. [Dz. U. z 2020 poz. 1729]
Na podstawie: art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. [Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478]
 
5. Cel merytoryczny: Celowa pomoc tym Przedsiębiorcom, którzy nie otrzymali innego wsparcia.
 
Wprowadzenie „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarczy antykryzysowej dla Turystyki.
Na wzór Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym:
a) stworzenie Funduszu Gwarancyjnego dla Gastronomii Polskiej w ramach Tarczy, dla
wierzycieli czynszów najmu w szczególności prywatnych właścicieli nieruchomości
b) uruchomienie programu redukcji czynszów najmu przez jednostki budżetowe w Polsce o 90% i programu pomocowego refundacji czynszów najmu komercyjnych w tym samym zakresie w terminie od 01.11.2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
c) umorzenie obowiązku spłat dotychczasowych dotacji z PFR
d) wprowadzenie „bonu gastronomicznego” na wzór „bonu turystycznego”.
e) dla przedsiębiorców z branż objętych rygorami wykraczającymi poza standard DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki) – kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, udzielany w wysokości do 10% obrotu za rok 2019, gwarantowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Instrument powinien być w 100% zwrotny (z uwzględnieniem preferencyjnego oprocentowania kredytu). Dostęp do
instrumentu nie powinien być objęty żadnymi dodatkowymi wymogami, tzn. możliwość skorzystania z niego powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy z wspomnianych branż, niezależnie od zatrudnienia, bieżących obrotów etc.
f) dla wszystkich przedsiębiorców, których obroty za miesiące wrzesień i październik spadły w ujęciu rok do roku o ponad 25% – proponujemy dwa instrumenty:
– udzielaną przez PFR subwencję do wysokości 10% obrotu za rok 2019, stanowiącą instrument analogiczny do obowiązującego programu „tarcz finansowych”, tj. częściowo zwrotny. Proponujemy, by możliwe było umorzenie 75% udzielonej kwoty, pod warunkiem zachowania co najmniej 80% miejsc pracy ze stanu na dzień udzielenia wsparcia.
– długoterminowe (10-letnie i 15-letnie) kredyty gwarantowane przez PFR – udzielane w wysokości do 10% obrotu z roku 2019, zwrotne w 100%, z preferencyjnym oprocentowaniem.
Cel merytoryczny: Pomoc Pracodawcom w utrzymaniu miejsc pracy i odszkodowań za lockdown w drodze Ustawy. 
 
6. Wyznaczenie w trybie pilnym przedstawicieli Rządu RP do wspólnego opracowania razem z ekspertami branży gastronomicznej standardów bezpieczeństwa higienicznego „Bezpieczna Restauracja w czasie epidemii” dla poszczególnych typów lokali gastronomicznych.
 
W mocy pozostają ŻĄDANIA zawarte w PETYCJI:
1. Merytoryczne uzasadnienie ograniczenia przez Rząd RP swobody prowadzenia działalności gospodarczej całej branży gastronomicznej bez wyjątków, przez zamykanie lokali o godz. 21.00.
 
2. Uwolnienie w trybie natychmiastowym godzin otwarcia wybranych typów lokali gastronomicznych na zasadach przedstawionych w Petycji.
Priorytetowe w chwili obecnej jest uspokojenie nastrojów społecznych i uniknięcie spontanicznych demonstracji regionalnych i centralnych, na czym nam zależy, a Rządowi zależeć powinno.
 
Czekamy na reakcję Rządu ? 
 

Petycja do Premiera Rządu RP

Do otwarcia załączników niezbędny jest Acrobat Reader

KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Wydarzyło się
© Copyright papaja.pl 2001-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS