< WRÓĆ DO Wydarzyło się

Uzupełnienie rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej !

Wydarzyło się2020-04-08

Nowe projekty rządowe !

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Nowe przepisy obowiązują już od 1 kwietnia, natomiast rząd wciąż pracuje nad kolejnymi formami wsparcia dla firm i obywateli. Przedstawiamy nowe propozycje.
 
Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące
Znacznie rozszerzamy krąg przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób.
 
 
Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie. Mechanizm pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zwolnień pracowników.
 
Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.
 
 
Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną
Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.
 
Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO
Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.
 
Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją
Jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:
 
postępowania cywilnego,
czynności komorników sądowych,
administracyjnych organów egzekucyjnych.
Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online
Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, dostaniesz nielimitowany internet w ramach dostępu do „publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:
 
stron w domenie gov.pl,
usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.
Wsparcie eUsług w służbie zdrowia
Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej.
 
Podobne wsparcie zyskają seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Zapewnimy im urządzenia oraz usługi, dzięki którym będą mogli wykonywać codzienne aktywności – jak choćby korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.
 
Na to wsparcie przekażemy jednorazową dotację z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł.
 
Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Jeszcze w tym roku uruchomimy Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu zapewnimy obywatelom dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.
 
Przyspieszymy także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele na równych zasadach mogli korzystać z dostępu do internetu.
 
Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej
Nowe rozwiązania to także wsparcie w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych. 
 
Uproszczenie działania usług pocztowych
Usprawniamy funkcjonowanie Poczty Polskiej:
 
przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie;
przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.
Zmiany pozwolą z jednej strony  zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych, a z drugiej – zwiększą bezpieczeństwo obywateli.
 
Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów
Wydłużamy terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli.
 
Jeżeli upłynął termin ważności:
 
prawa jazdy,
uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia okresowego,
badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
– masz 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 
 
Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie przejmuj się. Będziesz mieć 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 
W stanie epidemii lub okresie zagrożenia epidemicznego zawieszamy przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużamy ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych. Wydłużamy też okres obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 
www.gov.pl
KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Wydarzyło się
© Copyright papaja.pl 2001-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS