< WRÓĆ DO Kalejdoskop

Czy polscy restauratorzy odstraszają gości brakiem profesjonalizmu

Kalejdoskop2014-12-12

Czy polscy restauratorzy odstraszają gości brakiem profesjonalizmu? – wyniki badania ARC i SGH

Badanie „Konsument w restauracji” zrealizowane przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia przy współpracy z Katedrą Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pokazało słabości polskiej gastronomii i bardzo niski poziom profesjonalizmu w prowadzeniu badanych restauracji. Prezentacja badania i metodologia w załączeniu.
 

Prawie połowa Polaków (48%) nie chodzi do restauracji. Pozostali bywają głównie w sieciowych pizzeriach (65%). Ponad połowa badanych wskazuje brak higieny (55%), nieświeże produkty (54%) i niesmaczne jedzenie (61%) jako elementy, które przeszkadzają im w czasie wizyt w restauracjach.
 
Konsumenci bardzo krytycznie ocenili elementy, które powinny stanowić podstawę prowadzenia restauracji, kawiarni czy pubu, czyli czynniki związane z higieną. Czystość w samej restauracji, jak i w jej toaletach to absolutny wymóg profesjonalnego podejścia w tej branży i odpowiedzialności za zdrowe żywienie gości restauracji. „Niestety elementy te, jak pokazało badanie, stanowią bardzo słabą stronę badanych restauracji. Nieświeże produkty używane do przygotowania posiłków, na które skarży się ponad połowa ankietowanych konsumentów, to kolejny przejaw braku profesjonalizmu w podejściu do prowadzenia tego rodzaju biznesu. Oszczędności czynione kosztem zdrowia konsumentów to bardzo niebezpieczna i krótkotrwała koncepcja prowadzenia restauracji” – komentuje prof. Teresa Taranko, kierownik Katedry Rynku, Marketingu i Jakości w SGH.
 
Konsumenci mają  subiektywne  preferencje co do stylu proponowanej kuchni czy charakteru wystroju wnętrza restauracji, ale ich oczekiwania wobec jakości i świeżości serwowanych posiłków mają obiektywny charakter – goście  w restauracji chcą się czuć bezpiecznie. Poszukują tam także szeroko rozumianych pozytywnych doświadczeń. „Z badania wynika, że właściciele badanych restauracji przejawiają nikłe zainteresowanie estetyką przyjmowania swoich gości. Badani konsumenci wskazywali jako słabe strony ocenianych restauracji takie elementy jak nieprzyjemny zapach i zbyt głośną muzykę” - dodaje prof. Teresa Taranko.
 
Zaniedbania te znacząco wpływają na postrzeganie całej branży gastronomicznej w Polsce. Zdefiniowane słabości tej branży skłaniają do zwiększenia wysiłków edukacyjnych w zakresie zarządzania i marketingu w tym sektorze. Zakładanie i prowadzenie z sukcesem działalności gospodarczej w sektorze HoReCa wymaga pasji i zaangażowania, ale także szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku, zarządzania, finansów czy marketingu. Seminaria naukowe oraz studia podyplomowe zainicjowane w SGH mają na celu wypełnienie luki w wiedzy i umiejętnościach ludzi, którzy swój talent i pieniądze inwestują na rynku gastronomicznym w Polsce.
 
Wstępne wyniki badania „Konsument w restauracji" zaprezentowano podczas seminarium „Marketing ze smakiem”, które odbyło się w SGH 9 grudnia 2014 r. Seminarium było także zapowiedzią studiów podyplomowych Zarządzanie i marketing w sektorze HoReCa, które odbywać się będą w SGH. Mają one na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom w profesjonalny sposób, skutecznie i efektywnie zarządzać podmiotami świadczącymi usługi w sektorze HoReCa oraz skutecznie eliminować błędy i marnotrawstwo zamieniając je w wartość dodaną dla klientów, firm i całego sektora.
 
To studia kształcące menedżerów, restauratorów i szefów kuchni, którzy myślą o rozwoju i są otwarci na nowe doświadczenia i wiedzę zdobywane w gronie najwybitniejszych praktyków biznesu gastronomicznego w kraju. Przedmiotem edukacji jest specyfika i kompleksowość biznesu restauracyjnego: zarządzanie ludźmi, finanse, jakość produktów i usług, PR i marketing, prawo, zarządzanie kuchnią itd.” – mówi partner merytoryczny studiów Agnieszka Małkiewicz (HoReCa Communications).
 
Studia w SGH – najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju – to też doskonała okazja do rozbudowania sieci kontaktów biznesowych. Słuchacze uczyć się będą m.in. o zakładaniu działalności gospodarczej, źródłach finansowania, roli dostawców i budowaniu relacji z nimi, konfliktach i nieetycznych zachowaniach w branży, o franczyzie i licencji jako formach rozwoju, o warunkach zapewnienia jakości, specyfice marketingu HoReCa, wyróżnianiu i pozycjonowaniu ofert, kształtowaniu i komunikowaniu cen. Dla uczestników zaplanowano wizyty studyjne w znanych restauracjach i hotelach. Słuchacze zespołowo pracować będą nad strategią rozwoju wybranych podmiotów z sektora HoReCa oraz projektem zintegrowanej komunikacji marketingowej dla nich. Tak opracowane projekty doradcze stanowić będą obok egzaminu warunek ukończenia studiów.
 
Studia rozpoczynają się w marcu 2015 r. Prowadzić je będzie Katedra Rynku, Marketingu i Jakości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Uczestnikami studiów będą osoby z dyplomem studiów licencjackich lub wyższych. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Więcej informacji na temat programu i warunków ekrutacji
 
Kontakt:
prof. Teresa Taranko, SGH,
tel. 668317289
teresa.taranko@sgh.waw.pl
mailto:teresa.taranko@sgh.waw.pl>
Magdalena Felczak, ARC, tel. 225848517 pr@arc.com.pl
Agnieszka Małkiewicz, HoReCa Communications,
tel. 695672986 kontakt@agnieszkamalkiewicz.pl
KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Kalejdoskop
© Copyright papaja.pl 2001-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS